Certifikace

Certifikáty a kvalita výrobků

Důkazem vysoké kvality výrobků členů sdružení jsou i výrobkové certifikáty nezávislých akreditovaných zkušeben.

Jedná se o nezávislé ubezpečení třetí stranou, že výrobek vyhovuje specifikovaným normám a jiným normativním dokumentům. Bez průkazu kvality není výrobek plnohodnotný.

Pro certifikování našich produktů spolupracujeme se zkušebnami:

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p., Brno

www.szutest.cz

TREZOR TEST s.r.o., Klecany

www.trezortest.cz

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p.

www.tzus.cz

LIGNOTESTING, a. s., Bratislava

www.lignotesting.sk

 

Naše produkty certifikujeme dle těchto norem:

Normy