Respektujeme životní prostředí

Všechny společnosti v našem sdružení mají v některé oblasti na své produkty vypracované tzv. Environmentální prohlášení o produktu – EPD (Environmental Product Declaration).

Toto prohlášení obsahuje měřitelné údaje o vlivu výrobků na životní prostředí:

EPD

Co je to EPD...

V roce 2016 představila společnost ARGE zástupce průmyslového prohlášení o produktu (EPD) pro 14 stavebních hardwarových produktů. Tyto EPD byly publikovány provozovatelem programu ARGE IBU (Institut Bauen Umwelt) Berlín, Německo. IBU je hnacím motorem platformy ECO, celoevropské iniciativy pro vzájemné uznávání národních programů EPD.
ARGE-EPD mohou používat všichni výrobci, kteří jsou členy jedné z členských asociací ARGE. Jako základ pro ARGE-EPD zveřejnila IBU pravidla produktové kategorie (PCR) pro stavební hardware podle pravidel EN15804 + A1: 2013.
Vzhledem k novému mandátu útvarů Evropské komise CEN / TC350 bude norma pro EPD brzy důkladně přezkoumána. Práce je motivována politickou myšlenkou zavést takzvaný systém PEF (environmentální stopa produktu) do všech hodnocení životních cyklů (LCA) pro výrobky uváděné na společný trh EU. To zahrnuje EPD pro stavební výrobky.
Souběžně se obecně přezkoumá nařízení o stavebních výrobcích (CPR). Do systému bude zaveden další základní požadavek na stavby zabývající se udržitelností.
Tím se v budoucnu podstatně změní formát a obsah dat LCA pro stavební výrobky, včetně nedávných údajů EPD založených na PCR podle EN15804 + A1.