Spolupracujeme a prezentujeme se společně

Firmy sdružené v asociaci jsou vzájemnými partnery. Vyměňují si zkušenosti, zkoumají trendy na trzích, sdílejí marketingové průzkumy.

Společně organizují vybrané exportní aktivity. Prezentují se společně na vybraných akcích, výstavách.

Součástí činnosti sdružení je i pravidelná reprezentace zájmů našich členů na mezinárodní úrovni, např. v Evropské federaci asociací výrobců zámků a stavebního kování ARGE.