Evropská federace sdružení výrobců zámků a stavebního kování ARGE

 • ARGE je obchodní sdružení, které zastupuje výrobce zámků a hardwaru v Evropě a Skandanávii.
 • ARGE působí prostřednictvím výkonné rady, 12 národních tajemníků a mnoha svolavatelů pracovních skupin.
 • Výsledkem projektů a témat ARGE jsou průmyslové normy a předpisy.
 • Díky celoevropské přítomnosti ARGE je umožněno lobbování a informování Evropské komise.

 

Záměry ARGE:

 • Poskytovat příležitosti k setkávání kolegů a k diskuzi o jejich společných problémech a zájmech.
 • Zastupovat zájmy svých členů na evropských i mezinárodních setkáních.
 • Představovat a podnikat příslušné kroky k ochraně zájmů svých členů, obzvláště:

-    v záležitostech standardizace
-    ve věcech regulačních pravidel, legislativě
-    ve sféře mezinárodní konkurenceschopnosti

 • Shromažďovat a rozšiřovat informace v zájmu ARGE.
 • Podporovat své členy v rozvoji, v ochraně jejich know-how a vytváření speciálních pracovních skupin.
 • Plnoprávné členství je přístupné pro všechny národní asociace mající nezávislé členství a sídlo v Evropě.

 

Orgány ARGE

 • předseda a 2-6 členů představenstva, tito představitelé pocházejí z různých členských zemí
 • generální tajemník
 • společně tvoří tzv. Radu ARGE

 

            

Denis Schnöbelen                             Hans Weissenböck

předseda ARGE                                   generální tajemník  

 

WEB

www.arge.org